| |     latinica | Français  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.
Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем представништву Републике Србије, ради израде нове путне исправе или издавања путног листа за повратак у Републику Србију.
У Амбасади Републике Србије у Рабату за сада се не издају биометријски пасоши. Грађанима Републике Србије на боравку на јурсидикционом подручју Амбасаде који из било ког разлога немају биометријски пасош, може се издати путни лист за одлазак у Србију, где у полицијској управи по месту пребивалишта могу да поднесу захтев за издавање биометријског пасоша. Наведени захтеви сматраће се хитним и решавати у скраћеној процедури. У циљу подношења наведеног захтева по хитном поступку, потребно је обратити се шефу одсека за управне послове у надлежној полицијској управи, односно станици, а као доказ хитности приложити било који стари пасош или пријаву губитка, као и дозволу боравка у иностранству, у случају да иста није унета у пасош.

Детаљније информације о путним исправама Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Улазак у Србију - визе
Путне исправе
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари