| |     ћирилица | Français  
Naslovna
Ambasador Republike Srbije u Kraljevini Maroko

Ivan Bauer

Ambasador Ivan Bauer je rođen 28.11.1967. u Beogradu.
Završio je Matematičku gimnaziju „Veljko Vlahović“ u Beogradu, a potom i Elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer Računarska tehnika i informatika. Diplomirao je na temu „Komparativna analiza metoda kompresije podataka“. Magistrirao je ekonomiju na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerziteta Singidunum u Beogradu na temu „Monetarna politika: Evropska centralna banka i Narodna banka Srbije (put konvergencije)“. Na istom fakultetu je i doktorirao na temu „Digitalne marketing tehnike i perspektive njihove primene u Srbiji“.
Biran je za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije u tri mandata – 2012. godine, 2014. godine i 2016. godine.
Predavao je, u zvanju docenta, Digitalni marketing na poslediplomskim studijama na Univerzitetu Singidunum.
Bio je Predsednik Odbora direktora P.D. „Omoljica“ A.D., kao i član Saveta Akcionarskog fonda.
Ima dugogodišnje novinarsko iskustvo.
Autor je više naučnih članaka i dve knjige: „Digitalni marketing“ u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda (2013.) i „Rečnika kompjuterskih termina“ u izdanju Mikro knjige iz Beograda (više izdanja).
Tečno govori i piše engleski i italijanski jezik. Služi se španskim.
Oženjen je i otac jednog deteta.

 Ambasador
Ambasador Republike Srbije u Kraljevini Maroko
Ivan Bauer