| |     ћирилица | Français  
Naslovna
Biografija

 

 
    

Izvanredni i opunomoćeni ambasador

Republike Srbije u Kraljevini Maroko

Slađana Prica

 


Datum rođenja: 21. septembar 1957. godine Beograd , SFRJ

Obrazovanje:
- Diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, diplomirani politikolog za međunarodne odnose i međunarodno javno pravo, 1980. godine;
- Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, postdiplomske studije, smer Međunarodni odnosi i međunarodne organizacije (1980 - 1981);
- Evropski univerzitetski centar u Nansiju (Francuska), Odsek za međunarodne odnose i međunarodno pravo, postdiplomske specijalističke studije evropskog prava (1981 -1982);
- Institut za postdiplomske studije u Luksemburgu, specijalističke postdiplomske studije za Međunarodno javno pravo i evropsko pravo (1981- 1985 )

Profesionalno iskustvo:
- Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republke Srbije u Kraljevini Maroko od  avgusta 2014. godine ,  ambasador R. Srbije - na nerezidencijalnoj osnovi u Islamskoj Republici Mauritaniji i Republici Senegal
- Ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova ( 2012-2014);
- Pomoćnik ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju (2011 -2012);
- Ambasador,  zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju od 2009. do 2012. godine;
- Specijalni izaslanik R. Srbije za pitanja holokausta, šef delegacije R. Srbije u Međunarodnoj radnoj grupi za holokaust, sećanje i obrazovanje od 2011. godine;
- Predsedavajući Radne grupe za saradnju sa Međunarodnom organizacijom frankofonije od 2009. godine;
- Šef delegacije na Samitu OIF, 2010. Godine, na Samitu 2014.g. i na ministarskim sastancima 2010 -2013 g.
- Izvanredni i opunomoćeni ambasador, stalni predstavnik Republike Srbije, šef Stalne misije R. Srbije pri Savetu Evrope, od oktobra 2003. do marta 2009. godine;
- Ambasador, direktor Direkcije za OEBS i Savet Evrope u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, od 2001. do 2003. godine;
- Profesor na Dilpomatskoj akademiji MSP PC (2009 - 2012);
- Savetnik u Odseku za KEBS u  Sav.sek. za inostrane poslove SFRJ (1989 - 1993);
- Generalni sekretar Jugoslovenskog foruma za ljudska prava (1988 - 1990);
- Savetnik za međunarodnu saradnju u Međunarodnom odseku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (1984 - 1988);
- Generalni sekretar Udruženja za Ujedinjene nacije, Beograd (1982 - 1992); počasni predsednik od 1995. godine do danas;
- Evropski pokret u Jugoslaviji/Srbiji, član Evropskog foruma za međunarodne odnose u Srbiji (1989 do danas);
- član Jugoslovenskog komiteta za prava deteta (1986 - 1991);
- član Jugoslovenske komisije za UNESCO i  Jugo. komisije za UNICEF (1986- 1989);
- član Jugoslovenske lige za mir i međunarodnu saradnju (1984 - 1991);
- član Međunarodne asocijacije za međunarodno javno pravo (1982 do danas);
- Član uređivačkog saveta lista „Međunarodni odnosi" (1986 - 1991);
- Učesnik i šef delegacija na brojnim međunarodnim i nacionalnim, političkim i ekspertskim sastancima i skupovima (Savet Evrope, OEBS, UN, UNESKO - Komitet za svetsku baštinu, BSEC, Alijansa civilizacija UN, Međunarodna asocijacija za očuvanje sećanja na holokaust -IHRA-, UNHCR, brojne vladine i nevladine konferencije).

Znanje jezika: francuski, engleski, makedonski i dobro poznavanje nemačkog
Sin Filip, 23 godine , apsoolevent na   FPN   BU,

 

 

 


 Ambasador
Biografija